Chi tiết tin.
Thi công xây dựng công trình

 Thi công cơ giới, san lấp, làm nhà ở công trình thủy điện Nho Quế 3, Hà Giang

 Thi công xây dựng tuyến đường vận hành, tuyến kênh, công trình thủy điện Nho Quế 3, Hà Giang

Thi công xây dựng cầu Cán Tỷ qua sông Miện, Hà Giang

 
Tỉ giá
Giá vàng    (ĐVT: Tr.đ)
  Loại vàng Mua Bán
  SBJ
  SJC
Tỷ giá ngoại tệ
  USD
  EUR
  GBP
  HKD
  JPY
Quảng cáo