Chi tiết tin.
Vận tải đường bộ

Vận chuyển Cầu trục ( 250 tấn ) nhà máy thủy điện Sơn La, Sơn La.

 

Vận chuyển MBA ( 201 tấn ) nhà máy nhiệt điện Cẩm phả, Quảng Ninh

 Vận chuyển Rầm cầu trục ( 52 tấn - dài 22 m) nhà máy thủy điện Tuyên Quang

 

Vận chuyển Bánh xe công tác (92 tấn - đường kính 6,2m) nhà máy thủy điện Tuyên Quang

Vận chuyển MBA tự ngẫu (92 tấn) nhà máy thủy điện Tuyên Quang

 
Tỉ giá
Giá vàng    (ĐVT: Tr.đ)
  Loại vàng Mua Bán
  SBJ
  SJC
Tỷ giá ngoại tệ
  USD
  EUR
  GBP
  HKD
  JPY
Quảng cáo